Thay Pin iPhone - iPad
Lọc sản phẩm
Theo giá:
Sản phẩm đã xem
Sắp xếp:
Thay Pin iPhone 4S Chính Hãng
Thay Pin iPhone 4S Chính Hãng
♥ Sử dụng linh kiện pin iPhone chính hãng. ♥ Thời gian sửa chữa nhanh chóng ♥ Không đụng chạm đến các chức năng, phần cứng khác ♥ Khách hàng được theo dõi trực tiếp NVKT thao tác ♥ Bảo hành 06 tháng đổi mới trong 7 ngày. ♥ Hỗ trợ khách hàng trước và sau khi thay mới các ngày trong tuần

200.000 đ

(Còn hàng)
Thay Pin iPhone 5/5C/5S Chính Hãng
Thay Pin iPhone 5/5C/5S Chính Hãng
♥ Sử dụng linh kiện pin iPhone chính hãng. ♥ Thời gian sửa chữa nhanh chóng ♥ Không đụng chạm đến các chức năng, phần cứng khác ♥ Khách hàng được theo dõi trực tiếp NVKT thao tác ♥ Bảo hành 06 tháng đổi mới trong 7 ngày. ♥ Hỗ trợ khách hàng trước và sau khi thay mới các ngày trong tuần

250.000 đ

(Còn hàng)
Thay Pin iPhone 6 Chính Hãng
Thay Pin iPhone 6 Chính Hãng
♥ Sử dụng linh kiện pin iPhone chính hãng. ♥ Thời gian sửa chữa nhanh chóng ♥ Không đụng chạm đến các chức năng, phần cứng khác ♥ Khách hàng được theo dõi trực tiếp NVKT thao tác ♥ Bảo hành 06 tháng đổi mới trong 7 ngày. ♥ Hỗ trợ khách hàng trước và sau khi thay mới các ngày trong tuần

300.000 đ

(Còn hàng)
Thay Pin iPhone 6 Plus Chính Hãng
Thay Pin iPhone 6 Plus Chính Hãng
♥ Sử dụng linh kiện pin iPhone chính hãng. ♥ Thời gian sửa chữa nhanh chóng ♥ Không đụng chạm đến các chức năng, phần cứng khác ♥ Khách hàng được theo dõi trực tiếp NVKT thao tác ♥ Bảo hành 06 tháng đổi mới trong 7 ngày. ♥ Hỗ trợ khách hàng trước và sau khi thay mới các ngày trong tuần

350.000 đ

(Còn hàng)
Thay Pin iPhone 6s Chính Hãng
Thay Pin iPhone 6s Chính Hãng
♥ Sử dụng linh kiện pin iPhone chính hãng. ♥ Thời gian sửa chữa nhanh chóng ♥ Không đụng chạm đến các chức năng, phần cứng khác ♥ Khách hàng được theo dõi trực tiếp NVKT thao tác ♥ Bảo hành 06 tháng đổi mới trong 7 ngày. ♥ Hỗ trợ khách hàng trước và sau khi thay mới các ngày trong tuần

300.000 đ

(Còn hàng)
Thay Pin iPhone 6s Plus Chính Hãng
Thay Pin iPhone 6s Plus Chính Hãng
♥ Sử dụng linh kiện pin iPhone chính hãng. ♥ Thời gian sửa chữa nhanh chóng ♥ Không đụng chạm đến các chức năng, phần cứng khác ♥ Khách hàng được theo dõi trực tiếp NVKT thao tác ♥ Bảo hành 06 tháng đổi mới trong 7 ngày. ♥ Hỗ trợ khách hàng trước và sau khi thay mới các ngày trong tuần

400.000 đ

(Còn hàng)
Thay Pin iPad 2/3/4 Chính Hãng
Thay Pin iPad 2/3/4 Chính Hãng
♥ Sử dụng linh kiện pin iPad chính hãng. ♥ Thời gian sửa chữa nhanh chóng ♥ Không đụng chạm đến các chức năng, phần cứng khác ♥ Khách hàng được theo dõi trực tiếp NVKT thao tác ♥ Bảo hành 06 tháng đổi mới trong 7 ngày. ♥ Hỗ trợ khách hàng trước và sau khi thay mới các ngày trong tuần

500.000 đ

(Còn hàng)
Thay Pin iPad Mini 1/2/3/4 Chính Hãng
Thay Pin iPad Mini 1/2/3/4 Chính Hãng
♥ Sử dụng linh kiện pin iPad chính hãng. ♥ Thời gian sửa chữa nhanh chóng ♥ Không đụng chạm đến các chức năng, phần cứng khác ♥ Khách hàng được theo dõi trực tiếp NVKT thao tác ♥ Bảo hành 06 tháng đổi mới trong 7 ngày. ♥ Hỗ trợ khách hàng trước và sau khi thay mới các ngày trong tuần

600.000 đ

(Còn hàng)
Thay Pin iPad Air Chính Hãng
Thay Pin iPad Air Chính Hãng
♥ Sử dụng linh kiện pin iPad chính hãng. ♥ Thời gian sửa chữa nhanh chóng ♥ Không đụng chạm đến các chức năng, phần cứng khác ♥ Khách hàng được theo dõi trực tiếp NVKT thao tác ♥ Bảo hành 06 tháng đổi mới trong 7 ngày. ♥ Hỗ trợ khách hàng trước và sau khi thay mới các ngày trong tuần

800.000 đ

(Còn hàng)
Thay Pin iPad Air 2 Chính Hãng
Thay Pin iPad Air 2 Chính Hãng
♥ Sử dụng linh kiện pin iPad chính hãng. ♥ Thời gian sửa chữa nhanh chóng ♥ Không đụng chạm đến các chức năng, phần cứng khác ♥ Khách hàng được theo dõi trực tiếp NVKT thao tác ♥ Bảo hành 06 tháng đổi mới trong 7 ngày. ♥ Hỗ trợ khách hàng trước và sau khi thay mới các ngày trong tuần

990.000 đ

(Còn hàng)